Ceny služeb


Individuální cenová kalkulace

Ceny služeb jsou kalkulovány většinou měsíčním paušálem, který zohledňuje množství a pracnost zpracovávaných účetních případů. Spolupráce je realizována na základě mandátní smlouvy.

Orientační ceník

Účetnictví
Paušální odměna od 5.000 Kč/měsíc podle rozsahu
Sestavení účetního rozvrhu, analytika 500 Kč
Účetní položka nad rámec paušálu 15 Kč
Vedení dvojjazyčného účetnictví + 15 - 25% dle rozsahu

Paušální odměna za účetnictví zahrnuje poradenství ve všeobecných otázkách souvisejících s předmětem smlouvy, přípravu standardních dokumentů – žádosti, formuláře apod.

Dále účtování předaných dokladů do dohodnutého počtu účetních položek v kalendářním roce, vedení předepsaných evidencí, přiznání k dani z příjmu, přiznání k DPH, vyhotovení rozvahy a výkazu zisků a ztrát.

V ceně je i vyhotovení přehledů pro ekonomická hodnocení [platební morálka odběratelů, cash flow, analýza odbytu apod.]

Daňová evidence
Paušální odměna 1.000 – 10.000 Kč/měsíčně

Paušální odměna za daňovou evidenci zahrnuje poradenství ve všeobecných otázkách souvisejících s účetnictvím a daněmi, přípravu standardních dokumentů, účtování předaných dokladů do dohodnutého počtu
v kalendářním roce, zpracování přiznání k dani z příjmu, přiznání k DPH, vedení předepsaných evidencí.

Mzdové účetnictví
Přihlášení/odhlášení zaměstnance, související administrativa 300 Kč
Komplexní zpracování mzdového účetnictví včetně hlášení pojišťovnám

230 - 300 Kč/osoba na měsíc, do 5 pracovníků + paušální poplatek 1 000,- CZK měsíčně

Zastupování při kontrole [ZP, OSSZ] 300 Kč/hod
Vyúčtování zálohové resp. srážkové daně 500 Kč/ks
Vedení  "diskrétního mzdového účtu" zdarma
Daňové poradenství
Přiznání k dani z příjmu fyzických osob
[pokud není zahrnuto v paušálu]
od 500 Kč
Přiznání k dani z příjmu právnických osob
[pokud není zahrnuto v paušálu]
od 2.000 Kč
Přiznání k silniční dani 500 Kč/vozidlo
Přiznání k dani z nemovitostí 500 Kč/nemovitost
Spotřební daň individuálně dle dohody
Poradenství nad rámec běžných záležitostí – písemná stanoviska ke specifickým otázkám, řešení komplikovaných daňových problémů dle dohody, zpravidla 800 - 1000 Kč/hod
Zastupování před správcem daně při kontrolách od 500 Kč/hod.
   
Statistika
Statistická hlášení
[na výzvu úřadu]
od 500 Kč/ks
Jiné
Ostatní služby individuálně v hodinové sazbě

K uvedeným cenám se připočítává DPH v zákonné výši [v současné době 21%]

Adresa:PEVAC s.r.o.
Havlíčkova 2
350 02 Cheb
Tel:
Fax:
+420 354 435 837
+420 354 599 991
E-mail:dane@pevac.cz