Jak vy hledíte na politiku? Myslím tím tÅ™eba na naÅ¡i Äeskou politiku nebo na slovenskou politiku anebo na celkovÄ› svÄ›tovou politiku. VÅ¡ichni víme, že v poslední dobÄ› to na Slovensku jenom vÅ™e. Jsou to volby a vÅ¡echno kolem nich. A já si myslím, že je opravdu zbyteÄné se hádat kvůli volbám a kvůli politice. Je totiž opravdu hodnÄ› lidí, kteří stále nemohou zkousnout různé názory a návrhy politických stran, a to nejenom politických stran na Slovensku nebo v ÄŒeské republice, ale úplnÄ› celkovÄ› ve svÄ›tÄ›. A opravdu nechápu, proÄ to takhle musí být, protože kdyby se tÅ™eba lidé vůbec nehádali, tak by to bylo vÅ¡echno samozÅ™ejmÄ› jednodušší.

Světová politika je také.

Tohle je úplnÄ› logické a já si myslím, že kdyby lidé byli klidnÄ›jší a spíše by táhli za jeden provaz, že by vÅ¡echno na svÄ›tÄ›, a to vÄetnÄ› politiky, tak by to vÅ¡echno bylo takový lepší a nebylo by to tak vÅ¡echno složité. VždyÅ¥ už když to tak vezmete, tak vÅ¡ichni se jenom dokola hádají. Ale proÄ? ProÄ se vÅ¡ichni musí hádat kvůli politice? A tÅ™eba nechápu, když tÅ™eba sedím nÄ›kde v restauraci anebo v baru a slyším tam různé lidi anebo dokonce i rodiny, jak se hádají mezi sebou? Jenom kvůli politice a proÄ? Já si myslím, že je to úplnÄ› zbyteÄné. ProÄ by se mÄ›li dvÄ› rodiny rozhádat jenom kvůli politice, a to nemluvím ve Å¡kole.

Sledujete politiku?

Kolikrát na stÅ™ední Å¡kole slyším, jak se tÅ™eba tÅ™etí roÄník se Ätvrtým roÄníkem hádají kvůli politice. Podle mého názoru je tohle je úplná blbost. Já si myslím, že politika by nemÄ›la být takové téma, které by bylo tÅ™eba na rande anebo do Å¡koly nebo do práce. Já si myslím, že když si udÄ›láte Å¡patné vztahy v zamÄ›stnání, a to kvůli politice, že se to s každým potáhne opravdu velice dlouho, nÄ›kdy možná až do té doby, dokud prostÄ› ten ÄlovÄ›k z toho zamÄ›stnání neodejde. Já s tím naÅ¡tÄ›stí osobní zkuÅ¡enost nemám, ale znám nÄ›kolik lidí, kteří právÄ› odeÅ¡li ze zamÄ›stnání, jenom kvůli tomu, že se tam vÅ¡ichni hádali jenom kvůli politice. 

About devene

administrator