VypÄ›stovat si v zahradÄ› vlastní brambory není v souÄasné dobÄ› úplnÄ› obvyklé. VÄ›tÅ¡ina majitelů rodinných domů si radÄ›ji kolem nÄ›ho vyseje a upraví trávník. Který bÄ›hem celé sezony peÄlivÄ› udržuje takzvaným anglickým stÅ™ihem. Pokud je ale rozloha zahrady vÄ›tší, urÄitÄ› stojí za zvážení vysadit na jaÅ™e mimo jiné druhy zeleniny i brambory. Které sice nejsou nároÄné na pÄ›stování. Ale půda, do které se sadí, musí být zásobena potÅ™ebnými živinami. Doplňovanými hnojivy. IdeálnÄ› tÄ›mi chlévskými, jež se do půdy musí zapravit už na podzim pÅ™i rytí zahrady. DoporuÄováno je i zelené hnojení, které se do řádku ukládá až na jaÅ™e.

Vlastní chutnají lépe

Koncem bÅ™ezna, jestli poÄasí dovolí, sázíme naklíÄené brambory do kypré a provzduÅ¡nÄ›né půdy. Která je vyhřátá alespoň na deset stupňů. Teplota, která usnadní jejich start a zajistí jejich potÅ™ebný růst. PÅ™i nižších teplotách se může stát, že brambory nejen ustrnou v růstu, ale pokud je zároveň i soustavné vlhko, nÄ›kterým i klíÄky uhnijí. Proto je taky nikdy nesadíme na příliÅ¡ svažitých terénech, protože na nich Äasto dochází k vodní erozi. PotÅ™ebné naraÅ¡ení klíÄků je potÅ™eba zaÄít tÅ™i týdny pÅ™ed sadbou. PÅ™i pokojové teplotÄ› a po pÄ›ti dnech je pÅ™emístit do chladné a temné místnosti. Brambory se sází do pÅ™ipravených hrůbků, které jsou od sebe vzdáleny obvykle okolo půl metru. S poloviÄními odstupy.

Dům a zahrada

Možnost si vybrat, jestli budeme chtít sklízet brambory už zaÄátkem prázdnin a zvolíme ranou odrůdu, nebo nám bude staÄit si je nakopat až v srpnu, nasázíme poloranou. Polopozdní a pozdní odrůdy, u kterých je doba vegetace 110 a 140 dnů, jsou nejÄastÄ›ji pÄ›stovány na vÄ›tších plochách. AÅ¥ už přímo v zahradÄ›, nebo na pÅ™ilehlém pozemku. Tyto brambory se pÄ›stují pÅ™edevším pro zimní uskladnÄ›ní. Sadbu je možné vybírat nejen podle odrůdy, ale rovněž podle varného typu. Který se dÄ›lí do ÄtyÅ™ kategorií. Do skupiny A patří brambory pevné a lojovité, urÄené k přípravÄ› salátu. B jsou univerzální, stÅ™ednÄ› pevné, rychle uvaÅ™ené. C jsou brambory mouÄnaté, vhodné na výrobu tÄ›sta Äi kaÅ¡e. D jsou mouÄnaté silnÄ› a využívají se pÅ™edevším pro průmyslové zpracování.

About devene

administrator