Tryskání neboli pískování je jednou z nejúčinnějších metod úpravy povrchu kovových a někdy i nekovových předmětů. Využívá se zejména tam, kde je zapotřebí odstranit starý nátěr, hlubší korozi, šmír, mastnotu či zeminu a připravit povrch k opětovnému ošetření. Velký význam to má hlavně u velkých ploch a tam, kde je jiný způsob čištění povrchu příliš fyzicky náročný či nákladný, anebo kam je omezený přístup, tedy například u tvarových odlitků disků kol, ozubených převodů apod.

křemičitý písek

Tryskání se provádí ve dvou základních modifikacích, a to buď vnější formou pomocí pistole a s ochranným oblekem, anebo uvnitř tryskacích kabin, což se ovšem týká pouze předmětů omezené velikosti. Ať už použijete jakýkoli způsob, vždy vás výsledek této činnosti příjemně překvapí a ocení jej jak profesionálové ve výrobě či údržbě, tak i kutilové a nadšenci do technických zálib, například milovníci veteránů či starožitného nábytku.

zkorodovaný mechanismus

Tryskání je proces závislý na několika okolnostech. V první řadě je zapotřebí mít k dispozici výkonný kompresor a docílit potřebného tlaku v tryskací pistoli, aby mohlo abrazivo dopadat na povrch s vysokou účinností. Zároveň je třeba dbát o nasazení takového abraziva, které bude mít cílený efekt, a zároveň nepoškodí předmět extrémními údery. Právě z tohoto důvodu se vyrábí celá řada různých typů abraziv, z nichž některá jsou vhodná pro základní operace a jiná pro finální.

Nejčastějším a nejrozšířenějším abrazivem je křemičitý písek na tryskání, odtud také pramení druhotný název „pískování“. Pomocí písku se dobře odstraňuje koroze, organické nečistoty či mastný šmír a také staré nátěry, zejména tam, kde byste neuspěli s drátěnými kartáči a smirkovým plátnem. Písek lze využít i na odstraňování starého nátěru z betonových či dřevěných povrchů, což ale nebývá tak časté. Každopádně je pískování velmi účinný a také ekologický způsob úpravy povrchů, aniž by bylo nutné sáhnout po nebezpečných chemikáliích.

About devene

administrator