Při distribuci léčiv panují přísné podmínky

Napadlo vás někdy přemýšlet nad tématem distribuce léčiv do lékáren a obchodních řetězců? Co musí přeprava tohoto druhu zboží splňovat, abychom jej měli na trhu v perfektní kvalitě?

Speciální boxy – léčivé přípravky se musí v první řadě ukládat do nádob, které je uchrání před mechanickým poškozením. Většina z nich se na trh dodává v baleních, která se nešetrnou přepravou snadno poškodí, jsou to například lahvičky ze skla nebo z plastu, křehké fólie se zalisovanými tabletami, sypké či polotekuté přípravky v plastovém obalu atd. Protržením obalu se stává výrobek nejen znehodnoceným a v podstatě neprodejným, ale může při přepravě či skladování dojít k nepředvídané chemické reakci a ke vzniku jedovatých látek včetně toxických výparů.

přeprava léků

Vhodná teplota – některé léky se musí skladovat při pokojové teplotě, jiné naopak při teplotě nižší, nebo dokonce v mraženém stavu. Na to se při přepravě musí pamatovat a musí být k tomu také určené speciální přepravní podmínky. Proto také nelze přepravovat léčiva běžnou nákladní dodávkou, která rozváží zákazníkům balíčky z e-shopů.

léčivé přípravky

Vlhkost vzduchu – příliš vysoká vlhkost vzduchu a kontaminace vodou rozmáčí některé, například papírové obaly, a může mít i negativní vliv na samotné výrobky. Proto se léčiva přepravují v prostředí, kde se dbá i na tuto skutečnost. Pamatuje se zejména na vliv dešťových srážek, která mohou při manipulaci se zbožím způsobit určité potíže.

Prašnost, čistota, hygienické předpisy – potraviny a léčiva vyžadují mnohem přísnější podmínky při přepravě a skladování v porovnání s jiným druhem zboží, musí se tu dbát na perfektní čistotu přepravního prostoru i samotných boxů, na zajištění dezinfekce a zabezpečení skladů před průnikem hlodavců, hmyzu, ptactva a dalších zvířat, například koček. Každý z těchto vlivů pak vylučuje z přepravy a prodeje jakýkoli výrobek.

About devene

administrator