Dnes jsme si již zvykli na to, že máme potřebné léky i zdravotnické pomůcky běžně dostupné v jakékoliv lékárně či nemocnici. Příliš se však nezabýváme tím, jak se tam dostaly, a když náhodou nastane výpadek, viníme většinou dopravce. Jen málokdo si uvědomuje, jak velkou roli hraje logistika ve farmacii TL Cargo. Právě díky ní jsou totiž léčiva rozvezena přesně tam, kde jich je potřeba. A věřte, že rozhodně není nic jednoduchého vše perfektně naplánovat. Tato práce je totiž náročnější, než se zdá.

vytvořit logistický řetězec není snadné

V první řadě zde máme požadavky nejrůznějších zdravotnických zařízení, které potřebují dodávky daného materiálu. Faktem však je, že disponujeme pouze omezenou kapacitou vozového parku, zvláště pokud jde o specializované vozy určené pro převážení léků vyžadujících zvláštní podmínky uchovávání.

Také rozpočet není neomezený, a pohonné hmoty jsou čím dál dražší, stejně jako ostatní výdaje, například za zaměstnance, ale také za opravu a údržbu vozidel. Je tedy potřeba, aby bylo vše zařízeno co nejefektivněji.

U dovozu léků ze zahraničí je pak často nutné kombinovat více druhů dopravy, a je potřeba, aby na sebe vše dokonale navazovalo a nevznikaly zbytečné prostoje. A vzhledem k tomu, jak se mohou dopravní situace měnit, a to i během chvilky, může i toto představovat velký problém.

díky logistice máme léky vždy k dispozici

Na druhou stranu je na tyto společnosti kladen velký důraz na spolehlivost, neboť na nich často závisí bez nadsázky lidské životy. A nikdo nechce, aby nějaký člověk zemřel jen proto, že dodávka daného léku se z nějakého důvodu opozdila. Samozřejmě, nemocnice mají své vlastní zásoby, avšak u některých typů je expirační doba velmi krátká, takže potřebují čerstvé dodávky poměrně často. Ty pak závisí právě na tom, aby jim distribuční společnosti dovezly zásilku včas. Logistické oddělení zde tedy hraje velmi důležitou roli, a dalo by se i říci, že by se bez něj celý proces rozpadl. Proto bychom si měli jeho přínos uvědomovat, až příště půjdeme k doktorovi.

About devene

administrator