Ekologické účinky XPS a účinky na zdraví člověkaToto je pro lidi jedna velká neznámá. Zatím nebyly dÄ›lány testy, které by potvrdily zdraví Å¡kodlivost použití extrudovaného polystyrenu pÅ™i zateplování domů a jiných objektů. Výroba zatěžuje životní prostÅ™edí urÄitÄ› více než jiné izolaÄní materiály. IzolaÄní plyn se z kuliÄek uvolňuje postupnÄ› po dobu asi 10 až 20 let. PÅ™i Å™ezání XPS může dojít k uvolnÄ›ní styrenu, který je pro lidské zdraví nebezpeÄný. Jako izolaci pÅ™i budování obrácených stÅ™ech nemá konkurenci a je proto nepostradatelným izolaÄním materiálem tohoto desetiletí. Možná se v budoucnu najde další jeho nástupce s jeÅ¡tÄ› lepšími vlastnostmi, který ho vytlaÄí z jeho pozice používaného polystyrenu.

About devene

administrator